Máy tiện và máy tiện

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy một mô tả về các tính năng của việc cài đặt thùng và lưới mắt cáo, tìm hiểu để phân biệt thiết kế này với thiết kế khác và cũng tìm hiểu tất cả các phép tinh tế của cài đặt để thực hiện chính xác. Điều này và nhiều hơn nữa được viết trong các bài viết của chúng tôi.

Nếu cấu trúc mái ban đầu không bằng phẳng, nhưng có cấu trúc của sườn dốc, thì thực tế, không có cách nào để tránh cấu trúc như một cái thùng. Và để xây dựng nó một cách chính xác, bạn cần nghiên cứu tất cả các khía cạnh liên quan đến loại công việc này. Để làm điều này, bạn phải đọc kỹ tất cả các bài viết liên quan đến một trong những yếu tố cấu trúc quan trọng nhất để xây dựng mái nhà - tiện.

Về tính năng cài đặt

Vì thùng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của mái nhà, bạn cần chú ý đến các tính năng cài đặt của yếu tố này. Thật vậy, làm thế nào mái của toàn bộ tòa nhà sẽ có thể chịu được các tải trọng khác nhau, bao gồm gió, tuyết và các loại mưa khác, phụ thuộc trực tiếp vào điều này.

Sự khác biệt trong phương pháp cài đặt và phương pháp cũng đóng một vai trò lớn. Thật vậy, đối với các vật liệu lợp khác nhau, cần phải xây dựng một thùng dựa trên trọng lượng của vật liệu lợp, và cũng có tính đến các đặc điểm khác của chúng. Về vấn đề này, bạn cần biết rằng thùng có nhiều loại khác nhau.

Để thi công cho từng vật liệu lợp cụ thể, bạn cần chọn tối ưu tất cả các vật liệu khác sẽ được sử dụng.

Về các loại máy tiện

Cần lưu ý rằng thùng có thể có hai loại:
• thải ra (đây là khi các khoảng trống nhỏ được tạo ra giữa các bảng);
• và rắn (trong trường hợp này, các tấm gỗ dán được sử dụng).

Bản thân chúng có sự khác biệt đáng kể và, khi biết các tính năng của việc lắp đặt loại này hoặc loại khác đối với một số loại vật liệu lợp, bạn có thể chắc chắn rằng mái nhà sẽ tồn tại trong một thời gian dài nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, theo hướng dẫn trên trang web của chúng tôi.

Một điểm quan trọng khi cài đặt thùng là cái gọi là sân thùng. Đã nghiên cứu các bài viết trong phần này, bạn có thể tìm ra rằng, ví dụ, đối với một tấm kim loại nên có một bước của thùng, và đối với một loại tấm lợp khác, nó có thể hoàn toàn khác.

Với các tính năng này, mái nhà sẽ có thể chịu được tốt hơn bất kỳ loại tải trọng nào, phân bổ đều trên toàn bộ bề mặt của mái nhà, cũng như trên các bức tường chịu lực của ngôi nhà.

Biết về những điều này và các sắc thái khác trong cấu trúc của mái nhà, cũng như các tính năng của việc lắp đặt máy tiện và bạt chống, việc lắp dựng mái nhà sẽ không khó khăn, và ngôi nhà sẽ luôn được bảo vệ đáng tin cậy của vật liệu lợp được chọn.

Vật liệu

Mái nhà an toàn

Lắp mái